Virke

KMR-Trans levererar virke i Nyland. KMR-Trans transporterar virke till dig på bästa möjliga sätt.

Tag kontakt och berätta hurudant virke du vill ha levererat till dig.

Ab KMR-Trans Oy
FO-nummer: 0993772-1 

Kurbölevägen 19 
06200 PORVOO
Se oss på kartan

Kontaktperson
Ronny Karlqvist

040 965 3002

​info@kmrtrans.fi